• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,76 +2,08/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,76   +2,08/+0,15%  |   HNX-INDEX   361,02   -2,40/-0,66%  |   UPCOM-INDEX   98,37   +0,72/+0,74%  |   VN30   1.458,23   +5,01/+0,34%  |   HNX30   580,73   -8,47/-1,44%
23 Tháng Chín 2021 8:59:33 CH - Mở cửa
AFX: Notice of transaction of connected person (Truong Thi Thanh Tuyen)
Nguồn tin: HNX | 21/08/2020 9:35:00 SA
- Name of issuer: An Giang Agriculture and Food Import - Export Joint Stock Company
- Stock code: AFX
- Securities type: Common stock
- Name of connected person: Truong Thi Thanh Tuyen
- Name of person discharging managerial responsibility (PDMR)/Director: Nguyen Thanh Xuan
- Position in the listed company: General Manager, Member of the BOD
- Relation between connected person and PDMR/Director: Wife
- Number of shares held by connected institution before transaction: 55,400 shares (0.16%)
- Number of shares to be disposed: 55,400 shares
- Nature of transaction: Order matching
- Purpose of transaction: Personal demand
- Expected Start date of transaction: 24/08/2020
- Expected End date of transaction: 18/09/2020

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức