• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,61 +0,44/+0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:43 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,61   +0,44/+0,04%  |   HNX-INDEX   247,94   -4,43/-1,76%  |   UPCOM-INDEX   77,46   +0,31/+0,40%  |   VN30   1.194,71   +2,88/+0,24%  |   HNX30   373,53   -1,72/-0,46%
03 Tháng Ba 2021 12:09:32 SA - Mở cửa
TCR: TCR still in the warning status
Nguồn tin: HOSE | 21/08/2020 3:52:00 CH

On March 24, 2020, the Hochiminh Stock Exchange (HOSE) issued Decision No.126/QD-SGDHCM to change the stock of Taicera Enterprise Company (stock code: TCR) from the supervision status to the warning status.

On August 13, 2020, HOSE received the reviewed financial statements for the first six months of 2020 by Taicera Enterprise Company. According to the report, the after-tax profit of the parent company’s shareholders in the first six months of 2020 was -22.67 billion dongs, and the undistributed after-tax profit until June 30, 2020 was -152.95 billion dongs, and the auditor gave an unqualified opinion.

Therefore, HOSE continues to remain the warning status for the stock TCR and will consider solutions for the stock TCR after having the 2020 audited financial statements.