• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.250,57 -5,86/-0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.250,57   -5,86/-0,47%  |   HNX-INDEX   281,09   +0,16/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   81,18   +0,52/+0,64%  |   VN30   1.344,64   -2,25/-0,17%  |   HNX30   419,80   -3,37/-0,80%
07 Tháng Năm 2021 5:14:03 SA - Mở cửa
ITC: BOD approved to issue shares for 2019 dividend payment
Nguồn tin: HOSE | 25/08/2020 4:11:00 CH

The Board resolution dated August 24, 2020, the BOD of Investment and Trading of Real Estate Joint Stock Company approved the plan to issue shares for 2019 dividend payment with the following details:

-          Issue ratio: 10% (shareholder who owns 100 shares will receive 10 new shares)

-          Number of shares expected to be issued: 7,207,844 shares

-          Total value (based on par value): VND 72,078,440,000

-          Purpose: to pay stock dividend for 2019.

-          Plan to deal with fractional shares: The distributed shares will not be rounded down, the fractional shares will be cancelled.

-          For example: at the record date, shareholder A owned 585 shares. With 10% performing ratio, the shareholder A will receive: 585 *10/100 = 58.5 shares. According to rounding policy, the shareholder A receives 58 new shares and fractional shares of 0.5 will be cancelled.

-          Transfer restriction: none

-          Time of implementation: expected in Q3.2020 or Q4.2020.