• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 9:47:47 CH - Mở cửa
TVS: Approving the plan to issue shares for dividend payment & capital increase
Nguồn tin: HOSE | 25/08/2020 4:11:00 CH

The Board resolution dated August 24, 2020, the BOD of Thien Viet Securities Joint Stock Company approved to issue shares with the following plans:

-          Stock name: Thien Viet Securities Joint Stock Company

-          Stock type: common share

-          Par value: 10,000 dongs/share

-          Number of shares issued: 90,124,700 shares

-          Number of outstanding shares: 90,124,700 shares

-          Number of treasury shares: 0 share

-          Number of shares expected to be issued: 8,111,223 shares

-          Total value (based on par value): VND 81,112,230,000

-          Issue ratio: 9% (shareholder who owns 100 shares will receive 09 new shares); Of which:

  • To issue shares for 2019 dividend payment: 8% (shareholder who owns 100 shares will receive 08 new shares);
  • To issue bonus shares: 1% (shareholder who owns 100 shares will receive 01 new share).

-          Time of implementation: Quarter 3/2020 or Quarter 4/2020 after being approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC)

-          Plan to deal with fractional shares: The distributed shares will not be rounded down, the fractional shares will be decided by the Board of Directors to distribute other investors.

-          For example: at the record date, shareholder A owned 125 shares. With 9% performing ratio, the shareholder A will receive: 125 *9/100 = 11.25 shares. According to rounding policy, the shareholder A receives 11 new shares and fractional shares of 0.25 will be cancelled.

-          Transfer restriction: none.