• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.337,27 -13,21/-0,98%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.337,27   -13,21/-0,98%  |   HNX-INDEX   356,64   -2,23/-0,62%  |   UPCOM-INDEX   96,41   -1,05/-1,08%  |   VN30   1.446,35   -12,31/-0,84%  |   HNX30   577,23   -5,41/-0,93%
21 Tháng Chín 2021 9:44:48 SA - Mở cửa
VNM: Stock issuance to raise capital
Nguồn tin: HOSE | 25/08/2020 3:49:00 CH

    Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company announces the information on stock issuance to raise capital from the owner’s equity as follows:

-         Stock name: Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company

-         Stock type: common share

-         Par value: 10,000 dongs/share

-         Number of shares issued: 1,741,687,793 shares

-         Number of outstanding shares: 1,741,377,694 shares

-         Number of treasury shares: 310,099 shares

-         Number of shares expected to be issued: 348,275,538 shares

-         Total value (based on par value): VND 3,482,755,380,000

-         Issue ratio: 1:5

-         Record date: September 30, 2020

-         Plan to deal with fractional shares: The distributed shares will not be rounded down, the fractional shares will be cancelled.