• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.250,57 -5,86/-0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.250,57   -5,86/-0,47%  |   HNX-INDEX   281,09   +0,16/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   81,18   +0,52/+0,64%  |   VN30   1.344,64   -2,25/-0,17%  |   HNX30   419,80   -3,37/-0,80%
07 Tháng Năm 2021 4:07:18 SA - Mở cửa
PX1: Additional reason for putting stock under trading restriction
Nguồn tin: HNX | 14/08/2020 8:15:00 SA
On 12/08/2020, pursuant to HNX’s Regulation on organization and management of UPCoM of HNX attached to Decision No. 634/QD-SGDHN dated 24/9/2019 (Regulation on trading registration), HNX announced the additional reason for putting stock under trading restriction as follows:
- Issuer: Song Lam 2 Cement Joint Stock Company
- Stock code: PX1
- Additional reason: The company did not disclose information about the Annual General Meeting of Shareholders 2020 within 6 months since the end of the fiscal year and had no remedy. According to Point c, Item 1, Article 31 and Point a, Item 1, Article 32 of the Trading Regulation, the stock is put under trading restriction.
HNX will announce the approval for the stock to resume trading after the Company overcomes the reason for being put under trading restriction.