• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 5:48:05 SA - Mở cửa
DBW: Notice of record date for Annual General Meeting of Shareholders 2020
Nguồn tin: HNX | 08/05/2020 10:53:00 SA
1. Issuer: Dien Bien Water Supply Joint Stock Company
2. Stock code: DBW
3. Par value: VND 10,000/share
4. Record date: 18/05/2020
5. Ex-date: 15/05/2020
6. Reason:
     * Annual General Meeting of Shareholders 2020
          - Exercise rate: 01 share - 01 voting rights
          - Expected date: 05/06/2020
          - Place: Hall of Dien Bien Water Supply Joint Stock Company, street 1, Him Lam ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien province
          - Agenda:
           + Report on production and business results in 2019 and production and business plan in 2020;
           + Report of the Board of Directors;
           + Report of the Supervisory Board;
           + Audited financial statements 2019;
           + Approve the plan of profit distribution, dividend distribution in 2019, business production plan and profit distribution and dividend payment in 2020;
           + Selecting an auditor to audit the financial statements in 2020;
           + Approve remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board in 2019 and the plan for remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2020;
           + Approve the implementation salary fund of employees, full-time managers in 2019 and the planned salary fund in 2020;
           + Report on implementation of transfer of state capital owned by the People's Committee of Dien Bien province at Dien Bien Water Supply Joint Stock Company;
           + Report on increasing charter capital of the Company;
           + Amendment of Company's charter;
           + Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức