• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
26 Tháng Năm 2018 2:50:20 CH - Mở cửa
Mỗi ngày chi trả nợ từ ngân sách bình quân 634 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 14/05/2018 9:57:14 SA
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết Ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng đầu năm vẫn thặng dư 36.400 tỷ đồng dù bội chi 8.600 tỷ đồng trong riêng tháng 4.
 
Thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 110,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong NSNN là thu nội địa với 91.000 tỷ đồng. Nếu không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thì thu nội địa tăng khoảng 11.000 tỷ đồng so với tháng trước. Thu nội địa 4 tháng đạt 368.100 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Thu từ dầu thô 4 tháng đầu năm ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017 và đã hoàn tất. Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 90.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thuế GTGT theo chế độ thu cân đối NSNN 4 tháng đạt 59.000 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, giảm 4,1% so cùng kỳ năm 2017.
 
Tổng chi NSNN tháng 4 ước 119.500 tỷ đồng, luỹ kế chi 4 tháng đạt 410.000 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Yếu tố tăng mạnh nhất là tiền chi trả nợ lãi (tăng 13,7%). Trong khi đó, chi thường xuyên đạt 301.500 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ; còn chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65.000 tỷ đồng, giảm 5,2%.
 
Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 4/2018 là 19.208 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 76.158 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 59.383,5 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 16.774,2 tỷ đồng.
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 252.943 tỷ đồng, qua đó đã phát hiện khoảng 2.800 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, không chấp nhận thanh toán khoảng 3,8 tỷ đồng.
 
Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 24/4/2018, KBNN đã phát hành 46.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Lãi suất phát hành đầu năm 2018 có xu hướng ổn định so với năm trước. So với cuối năm 2017, lãi suất TPCP giảm từ 0,68% đến 1,55% đối với tất cả các kỳ hạn.
 
Trong 4 tháng đầu năm Chính phủ đã ký kết 2 hiệp định vay với tổng trị giá 29,9 triệu USD. Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, ưu đãi trong 4 tháng giải ngân khoảng 700 triệu USD tương đương khoảng 16.425 tỷ đồng.
NGỌC LINH

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.