• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
26 Tháng Năm 2018 3:00:17 CH - Mở cửa
Fitch: Cấu trúc ngân hàng kém là yếu tố 'ghìm' thứ hạng quốc gia của Việt Nam
Nguồn tin: NDH | 15/05/2018 6:27:46 CH
Theo đánh giá của Fitch, ngành ngân hàng Việt Nam vẫn còn yếu về cấu trúc và đây là gánh nặng kéo giảm xếp hạng tín dụng quốc gia. Fitch tin rằng vẫn còn những khoản vay không hiệu quả trong hệ thống ngân hàng chưa được báo cáo và chất lượng tài sản thực có thể yếu hơn so với quy định. Vấn đề này trông đợi sẽ ​​được giải quyết triệt để hơn trong thời gian dài.

Fitch cũng cho rằng nhu cầu tái cấp vốn của ngành ngân hàng là một rủi ro. Ngoài ra, còn một số điểm yếu trong cấu trúc hệ thống ngân hàng như: phần vốn ở vùng đệm chống rủi ro còn mỏng và khả năng sinh lời thấp.

Mặt khác, trong khi nền kinh tế hoạt động hiệu quả sẽ hỗ trợ việc xử lý các khoản nợ xấu còn tồn tại thì việc tăng trưởng tín dụng nóng có thể sẽ tạo ra rủi ro tài chính trong trung hạn.

Tăng trưởng tín dụng chung vào cuối năm 2017 của Việt Nam khoảng 18%, phù hợp với mục tiêu của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2018 là 17%.

Mặc dù chỉ tiêu tín dụng Chính phủ đặt ra thấp hơn so với năm trước, rủi ro nợ xấu tiềm ẩn, phát sinh từ tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước vẫn là một điểm yếu đối với tài chính công của Việt Nam do vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế vẫn còn rất lớn.

Mặc dù số lượng doanh nghiệp Nhà nước (SOEs) đã giảm theo đề án cổ phần hoá, nhưng con số này vẫn ở mức cao khoảng 505 đơn vị vào cuối năm 2017. Chính phủ sở hữu nhiều doanh nghiệp và chi phí tái cấp vốn ngân hàng sẽ vẫn là những điểm cần phải xem xét về tài chính công của Việt Nam.

Chỉ số bền vững nợ vay nước ngoài vẫn ổn định. Tỷ lệ nợ ưu đãi cao trong tổng nợ nước ngoài là một thế mạnh của nguồn tài chính nước ngoài của Việt Nam.

Tỷ lệ dịch vụ nợ nước ngoài trên biên nhận bên ngoài hiện tại (CXR) là 4,7% thấp hơn so với mức 12,1% của trung bình của hạng 'BB'. Tuy nhiên, với mức tăng thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam đã đủ điều kiện nhận tài trợ ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới trong năm 2017.

Tỷ lệ thanh khoản của Việt Nam là 214% cao hơn nhiều so với mức trung bình hạng BB là 164,8%, phản ánh yếu tố ưu đãi của khoản nợ nước ngoài. Điều này giúp bù đắp mức dự trữ ngoại hối thấp so với mức trung bình hạng 'BB'.

Trâm Anh

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.