• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.019,80 +5,48/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:22 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.019,80   +5,48/+0,54%  |   HNX-INDEX   151,99   +1,19/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   69,02   +0,42/+0,61%  |   VN30   985,44   +5,49/+0,56%  |   HNX30   273,42   +1,93/+0,71%
03 Tháng Mười Hai 2020 5:25:11 CH - Mở cửa
HEP: Notice of record date for Dividend payment in cash
Nguồn tin: HNX | 12/05/2020 1:26:00 CH
1. Issuer: Hue Urban Environment and Public Works Joint Stock Company
2. Stock code: HEP
3. Par value: VND10,000/share
4. Record date: 20/05/2020
5. Ex-date: 19/05/2020
6. Reason: 
     * Dividend payment in cash 2019: 
          - Exercise rate: 7.72%/share (Shareholders are entitled to receive VND 772 for every share they own)
          - Exercise date: 26/05/2020
          - Place of payment: 
               + For deposited shares: securities companies where shares of shareholders have been deposited.
               + For undeposited shares: Hue Urban Environment and Public Works Joint Stock Company on working days from 26/05/2020. Securities certificate and Identification Card (original copy) are required. 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức