• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 962,16 -25,18/-2,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    962,16   -25,18/-2,55%  |   HNX-INDEX   110,58   -2,47/-2,18%  |   UPCOM-INDEX   51,68   -0,88/-1,67%  |   VN30   945,11   -25,24/-2,60%  |   HNX30   195,30   -6,50/-3,22%
19 Tháng Sáu 2018 7:08:30 CH - Mở cửa
Gần 1 tỷ USD NSNN nợ Quỹ BHXH: Bộ Tài chính đề nghị phát hành trái phiếu thay vì trả tiền mặt
Nguồn tin: NDH | 26/05/2018 8:29:28 CH
Đây là phương án xử lý với một trong hai vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018-2020 Bộ Tài chính mới trình Quốc hội vào chiều nay 26/5.

Cơ quan này cho biết Báo cáo số 480/BC-CP ngày 09/10/2015 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xác định nghĩa vụ của Ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc liên quan đến khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước năm 1995 là 22.090 tỷ đồng.

Từ năm 2006, Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực và quy định Nhà nước sẽ phải chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào Quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng năm để đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995 đối với người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước thời điểm này.

Số tiền 22.090 tỷ đồng dù đã được xác định từ năm 2015 và phải hoàn tất trả nợ vào năm 2020. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự toán NSNN năm 2016-2017 chưa bố trí để xử lý khoản nợ trên.

"Lý do là hiện tại hằng năm Quỹ Bảo hiểm xã hội đều có kết dư; nếu NSNN bố trí chuyển 22.090 tỷ đồng vào Quỹ thì cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng để đầu tư mua trái phiếu Chính phủ", báo cáo trình Quốc hội cho biết.

Do đó, phương án xử lý mà Bộ Tài chính đưa ra nhằm xử lý dứt điểm vấn đề này là trả nợ 22.090 tỷ đồng theo hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lộ trình phát hành trái phiếu cũng sẽ kết thúc vào năm 2020 như yêu cầu trả nợ Quỹ trong tờ trình gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015. Dự kiến, lượng trái phiếu phát hành năm 2018 khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2019 khoảng 7.000 tỷ đồng và năm 2020 khoảng 9.090 tỷ đồng

Tổng số tiền phát hành ngoài nợ gốc còn tính nợ lãi phát sinh từ thời điểm xác nhận nghĩa vụ của NSNN đối với Quỹ (1/1/2016). Với số lãi phát sinh sẽ được cộng dồn vào năm 2020 để thanh toán, hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ bổ sung.

Lợi ích từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo nguyên tắc như trên theo báo cáo là "không làm tăng bội chi NSNN" và "vẫn đảm bảo cân đối NSNN, an toàn nợ công giai đoạn 2018-2020".

Bộ Tài chính tính toán ngân sách trung ương tăng chi trả nợ lãi trong 2 năm 2019-2020 khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng; nợ công giai đoạn 2018-2020 tăng thêm khoảng 0,4%GDP (đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, dư nợ công bằng khoảng 61,4% GDP).

Thanh Thủy

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bài viết. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.