• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,17 +17,70/+1,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,17   +17,70/+1,51%  |   HNX-INDEX   252,37   +3,15/+1,26%  |   UPCOM-INDEX   77,15   +0,51/+0,67%  |   VN30   1.191,83   +18,23/+1,55%  |   HNX30   375,25   +9,81/+2,68%
02 Tháng Ba 2021 12:06:47 SA - Mở cửa
MND: Notice of record date for dividend payment in cash
Nguồn tin: HNX | 05/05/2020 4:42:00 CH
1. Issuer: Nam Dinh Environment Joint Stock Company
2. Stock code: MND
3. Par value: VND10,000/share
4. Record date: 15/05/2020
5. Ex-date: 14/05/2020
6. Reason:
     * Dividend payment in cash of 2019
          - Exercise rate: 3%/share (01 share receives VND 300)
          - Place of payment:
               + For deposited shares: securities companies where shares of shareholders have been deposited.
               + For undeposited shares: Nam Dinh Environment Joint Stock Company on working days from 01/06/2020 . Securities certificate and Identification Card (original copy) are required. In case of authorization, a proxy with certified seal of the local authority is further requested in addition to the mentioned above.
          - Exercise date: 01/06/2020
               

Cổ phiếu liên quan