• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 5:47:24 SA - Mở cửa
HNX: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company applies for listing
Nguồn tin: HNX | 02/06/2020 10:31:00 SA
HNX received the application for listing of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company. The following is brief information:
-  Name of the company: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
-  Head office: No.208 Hung Vuong Boulevard, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
-   Tel:  0255.3225825        Fax: 0255.3825.826
-   Website: www.bsr.com.vn
-   Charter capital: VND 31,004,996,160,000
-   Paid-up charter capital: VND 31,004,996,160,000
-   Total volume to be listed: 3,100,499,616 shares
-   Type of securities: Common stock
-   Business lines: Producing, processing, trading, importing and exporting, storing, transporting, and distributing petroleum, petroleum products, intermediates, biofuels, etc.