• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 914,09 +8,88/+0,98%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    914,09   +8,88/+0,98%  |   HNX-INDEX   133,50   +0,56/+0,42%  |   UPCOM-INDEX   62,42   +0,69/+1,12%  |   VN30   867,58   +9,04/+1,05%  |   HNX30   251,11   +2,45/+0,99%
01 Tháng Mười 2020 10:58:22 CH - Mở cửa
BSP: Notice of record date for Annual General Meeting of Shareholders 2020
Nguồn tin: HNX | 21/05/2020 4:33:00 CH
1. Issuer: Sai Gon - Phu Tho beer JSC
2. Stock code: BSP
3. Par value: VND10,000/share
4. Record date: 08/06/2020
5. Ex-date: 05/06/2020
6. Reason:
     * Annual General Meeting of Shareholders 2020
          - Exercise rate: 1 share – 1 voting rights
          - Meeting date: 24/06/2020
          - Place: Headquarter of the Company, Trung Ha Industrial Zone, Hong Da, Tam Nong, Phu Tho
          - Agenda: + 2019 Audited Financial Statement
                           + Report of the BOD on operating result of 2019 and plan of 2020
                           + Supervisory Board's report in 2019 and plan for 2020
                           + 2019 profit distribution
                           + Plan for distributing profit of 2020
                           + Statements on salary, remuneration and reward for the BOD and Supervisory Board in 2019 and 2020
                           + Signing of contract and transaction with related individual/institution
                           + Investment plan in 2020

                           + Other issue (if any).

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức