• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:15:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   393,60   +2,40/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.488,71   0,00/0,00%  |   HNX30   615,20   +4,39/+0,72%
25 Tháng Mười 2021 9:18:27 SA - Mở cửa
SHE: Notice of share issuance under ESOP and share issue for raising share capital from the owner's equity
Nguồn tin: HNX | 08/07/2020 10:51:00 SA
On 06 July 2020, Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company announced the share issuance under ESOP and share issue for raising share capital from the owner's equity as follows:
  1. Notice of share issuance under ESOP
Name of share: share of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
Charter capital: VND 50,000,000,000
Type of share: common share
Code of securities: SHE
Par value: VND 10,000
Total number of shares issued: 5,000,000 shares
Number of outstanding shares: 5,000,000 shares
Number of treasury share: 0 share
Number of shares expected to be issued: 75,000 shares
Total value of shares expected to be issued (according to par value): VND 750,000,000
Rate of issue (number of shares expected to be issued/ number of outstanding shares): 1.5%
Capital source: Retained earnings after tax 2019
Transfer restriction: shares expected to be issued will be under transfer restriction for 3 months from the end of the issue
Exercise date: 31/07/2020
  1. Notice of share issue for raising share capital from the owner's equity
Name of share: share of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company
Type of share: common share
Par value: VND 10,000
Total number of shares issued: 5,000,000 shares
Number of outstanding shares: 5,000,000 shares
Number of treasury share: 0 share
Number of shares expected to be issued: 1,500,000 shares
Total value of shares expected to be issued (according to par value): VND 15,000,000,000
Rate of issue (number of shares expected to be issued/ number of outstanding shares): 50:15 (shareholder holds 50 shares will receive 15 new shares)
Capital source: Retained earnings after tax 2019
Record date: 17/07/2020
Method of handling odd lot shares: rounded down to unit digit; the decimal will be deleted (if any)