• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:23:45 SA - Mở cửa
HCM_0706: Notice of the record date for bond interest payment
Nguồn tin: HOSE | 13/07/2020 2:35:00 CH

On July 10, 2020, the Hochiminh Stock Exchange issued Announcement No.1261/TB-SGDHCM to announce the record date for bond interest payment:

-          Bond name            : HCMC municipal bond – issue No.07/2006

-          Bond symbol         : HCM_0706

-          ISIN code             : VN00HCM07062

-          Bond type             : municipal bond

-          Par value               : VND100,000

-          Interest rate           : 9.55%/ year

-          Ex-right date         : August 25, 2020

-          Record date           : August 25, 2020

-          Payment date        : August 31, 2020

-          Payment amount   : VND9,550 for 01 bond

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức