• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 6:07:37 SA - Mở cửa
DAS: Result of transactions of Directors, PDMR (Tran Thi Quyen)
Nguồn tin: HNX | 14/07/2020 4:56:00 CH
- Name of issuer: Petro Vietnam Machinery Technology JSC
- Stock code: DAS
- Securities type: Common stock
- Name of person discharging managerial responsibility /Director: Tran Thi Quyen
- Position in the listed company: Member of Supervisory Board
- Number of shares held by the shareholder before transaction: 3,217 shares (0.08%)
- Number of shares registered for sale: 3,000 shares
- Number of shares disposed: 3,000 shares
- Total holding following transaction: 217 shares
- Total percentage holding following transaction: 0.01%
- Start date of transaction: 06/07/2020
- End date of transaction: 13/07/2020.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức