• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,30 +7,97/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,30   +7,97/+0,63%  |   HNX-INDEX   306,04   +2,62/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   92,69   -0,15/-0,16%  |   VN30   1.289,99   +9,03/+0,70%  |   HNX30   565,60   +3,58/+0,64%
15 Tháng Tám 2022 11:00:54 SA - Mở cửa
DCI: Notice of transactions of Directors, PDMR (Nguyen Thanh Linh)
Nguồn tin: HNX | 15/07/2020 4:21:00 CH
- Name of issuer: Danang Chemical Industries Joint Stock Company
- Stock code: DCI
- Securities type: common stock
- Name of person discharging managerial responsibility /Director: Nguyen Thanh Linh
- Position in the listed company: Member of Supervisory Board
- Number of shares held by the shareholder before transaction: 0 share (0%)
- Nature of transaction: Order matching & negotiation
- Number of shares to be acquired: 18,054 shares
- Reason for transaction: Increase share ownership
- Expected Start date of transaction: 20/07/2020
- Expected End date of transaction: 18/08/2020.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức