• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 9:07:06 CH - Mở cửa
KSV: Notice of record date for dividend payment in cash
Nguồn tin: HNX | 16/07/2020 9:39:00 SA
1. Issuer: Vinacomin - Minerals Holding Corporation
2. Stock code: KSV
3. Par value: VND 10,000/share
4. Record date: 28/07/2020
5. Ex-date: 27/07/2020
6. Reason:
     * Dividend payment in cash:
          - Exercise rate: 3%/share (shareholders receive VND 300 for every 01 share they own)
          - Exercise date: 18/08/2020
          - Place of payment:
               + For deposited shares: securities companies where shares of shareholders have been deposited.
               + For undeposited shares: Vinacomin - Minerals Holding Corporation on working days from 18/08/2020. Securities certificate and Identification Card (original copy) are required. In case of authorization, a proxy with certified seal of the local authority is further requested in addition to the mentioned above.