• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,61 +0,44/+0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:43 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,61   +0,44/+0,04%  |   HNX-INDEX   247,94   -4,43/-1,76%  |   UPCOM-INDEX   77,46   +0,31/+0,40%  |   VN30   1.194,71   +2,88/+0,24%  |   HNX30   373,53   -1,72/-0,46%
03 Tháng Ba 2021 12:22:02 SA - Mở cửa
ADG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 10/07/2020 3:26:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADG của CTCP Clever Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 41,6% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 416 cổ phiếu)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế được phân phối.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành 41,6%, cổ đông A đang sở hữu 991 cổ phiếu của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 412,256 cổ phiếu mới. Tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 412 cổ phiếu mới và 0,256 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Clever Group, tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 73,4% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 734 cổ phiếu)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế được phân phối.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành 73,4%, cổ đông A đang sở hữu 991 cổ phiếu của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 727,394 cổ phiếu mới. Tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 727 cổ phiếu mới và 0,394 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Clever Group, tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.