• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 4:50:38 SA - Mở cửa
Thống đốc yêu cầu ngân hàng kiểm soát tăng trưởng, tích cực xử lý nợ xấu
Nguồn tin: Người đồng hành | 26/03/2019 3:20:13 CH
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nhằm đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ, xuống dưới 3% từ nay đến năm 2020.
 
Cụ thể, các TCTD được yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN về kiểm soát tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro khi bán nợ cho VAMC.
 
Các ngân hàng phải thực hiện dự thu lãi phù hợp với thực trạng các khoản nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thường xuyên rà soát tình hình thực tế của các khoản nợ đang dự thu lãi, đặc biệt các khoản lãi dự thu lớn để kịp thời thoái lãi thu đối với các trường hợp khó có khả năng thu hồi, thoái các khoản thu lãi dự thu theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN.
 
TCTD cũng cần định kỳ rà soát, cập nhật kế hoạch xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 chi tiết cho năm 2019 và 2020. Đồng thời, các đơn vị phải tích cực triển khai phương án, giải pháp xử lý nợ xấu đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình, kế hoạch tại phương án đã được NHNN phê duyệt/chấp nhận.
 
Các ngân hàng cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá từng khoản nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 nhằm nhận diện đầy đủ thực trạng nợ xấu, đặc biệt các khoản nợ xấu lớn (bao gồm các khoản nợ xấu đã hạch toán ngoại bảng), tài sản đảm bảo cho các khoản nợ này, khả năng thu hồi nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ xấu.
 
Mặt khác, các TCTD cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã bán cho VAMC, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường.
 
Các hoạt động của TCTD cũng cần tăng cường tính minh bạch, công khai, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng, khẩn trương xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về tỷ lệ sở hữu và ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông/nhóm cổ đông lớn chi phối.
 
Các TCTD cần triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là tại các chi nhánh, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác truyền thông. Trong đó, chú trọng truyền thông tới khách hàng hiện đang có nợ xấu để khách hàng hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của TCTD trong việc xử lý nợ cũng như trách nhiệm trả nợ của khách hàng đối với khoản vay TCTD.
 
TCTD cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu.
 
Ngân hàng cũng cần chủ động phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là công an, tòa án, thi hành án các cấp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong công tác xử lý nợ xấu.
 
Theo yêu cầu của Thống đốc, các ngân hàng phải thực hiện nghiêm chỉ thị của NHNN về phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Việc phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về hoạt động cấp tín dụng, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm cũng cần được thực hiện triệt để.
 
Ngân hàng cần đảm bảo việc xử lý nợ xấu khách quan, minh bạch và không để xảy ra tiêu cực, sai phạm, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình bán nợ xấu theo giá thị trường, thu hồi tối đa giá trị tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu, giảm tổn thất về tài sản cho ngân hàng, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
 
NHNN cũng yêu cầu các TCTD tăng cường hiệu quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng; mua, bán và xử lý nợ xấu.
 
Trâm Anh
Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.