• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.166,78 +2,57/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:09 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.166,78   +2,57/+0,22%  |   HNX-INDEX   240,12   -0,16/-0,07%  |   UPCOM-INDEX   77,60   +0,13/+0,17%  |   VN30   1.156,58   +5,28/+0,46%  |   HNX30   367,56   -3,42/-0,92%
25 Tháng Giêng 2021 1:00:09 SA - Mở cửa
12 ngân hàng họp đại hội cổ đông trong 2 ngày
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/04/2019 1:54:19 CH
Theo thống kê của Người Đồng Hành, trong 2 ngày 23/4 và 26/4, 12 ngân hàng sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019.
 
Các ngân hàng TPBank, VietinBank, ACB, HDBank, SHB và Maritime Bank sẽ họp ngày 23/4.
 
Năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến tăng 12%. Huy động vốn tăng 13%. Dư nợ cho vay và trái phiếu nắm giữ của các tổ chức kinh tế ước tính tăng 15%. Trong đó, dư nợ cho vay dự kiến tăng 20% nếu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.
 
VietinBank mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2-5%, dư nợ tín dụng tăng 6-7%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%.
 
ACB công bố mục tiêu kinh doanh 2019 với lợi nhuận trước thuế 7.279 tỷ đồng, tăng 14%, tổng tài sản dự kiến tăng 15%, tín dụng tăng 13%, tiền gửi khách hàng dự kiến tăng 15%, nợ xấu dưới 2%.
 
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Tổng tài sản ước tăng 16%, dư nợ tín dụng tăng 24%, tổng huy động tăng 20%.
 
SHB đưa kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng 15,4%, huy động vốn, tăng 16,6%, dư nợ tín dụng tăng 13%.
 
Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.534 tỷ lên mức 17.571 tỷ đồng (tương đương mức tăng 46%) thông qua trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 
Maritime Bank đặt kế hoạch lãi trước thuế trên 1.860 tỷ đồng, tăng 77% so với kết quả năm ngoái. Tổng tài sản ước tăng 11%, huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu tăng 22%, dư nợ tín dụng (gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 35%. Nợ xấu duy trì dưới 3%.
 
26/4 sẽ là ngày họpĐHCĐ của Vietcombank, VPBank, BIDV, Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Eximbank và Sacombank.
 
VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 16%. Huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá tăng 15%, trong khi dư nợ tín dụng tăng mức tương đương. Ngân hàng lên kế hoạch lãi trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng, cao hơn 3% so với năm trước. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thu phí bảo hiểm, chỉ tiêu này tăng trưởng 14%.
 
Vietcombank mục tiêu lợi nhuận trước thuế 20.500 tỷ đồng, cao hơn 12% so với năm trước, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 8%. Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản dự kiến tăng 12%, dư nợ tín dụng tăng 15%, huy động vốn tăng 11-13%. Ngân hàng sẽ duy trì nợ xấu dưới 1%. Mục tiêu thu hồi nợ ngoại bảng trên 3.000 tỷ đồng.
 
BIDV lên kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 10.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Ngân hàng đặt mục tiêu huy động vốn tăng 11%, dư nợ tín dụng tăng 12% và nợ xấu dưới 2%, chi trả cổ tức không thấp hơn mức thực hiện năm 2018 (dự kiến 6%).
 
Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế trước trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC theo Thông tư 08 là 2.000 tỷ đồng, tăng 49%. Tổng tài sản kế hoạch cao hơn 19% so với năm trước đạt 181.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 21% lên 143.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 11% ở mức 115.570 tỷ đồng.
 
Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến tăng tối thiểu 12%. Dư nợ tín dụng tăng 16%, trong đó cho vay khách hàng tăng 16%. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến tăng trên 14%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 17%.
 
Trâm Anh
Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức