• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 921,05 -25,42/-2,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    921,05   -25,42/-2,69%  |   HNX-INDEX   134,04   -3,09/-2,25%  |   UPCOM-INDEX   62,73   -0,66/-1,05%  |   VN30   888,88   -24,43/-2,67%  |   HNX30   246,47   -6,73/-2,66%
29 Tháng Mười 2020 6:09:37 SA - Mở cửa
SZL: Báo lãi 9 tháng đi ngang
Nguồn tin: Người đồng hành | 17/10/2020 4:17:44 CH
Công ty hoàn thành 65% chỉ tiêu doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận.
 
Theo báo cáo tài chính quý III của Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL), tổng doanh thu giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2019, còn khoảng 88 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 32%.
 
 
Nguồn: CBTT SSC
 
Doanh thu tài chính cũng giảm 9% còn 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí không đáng kể giúp công ty vẫn có lãi trong hoạt động tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 5% lên hơn 10 tỷ đồng.
 
Tổng kết, lợi nhuận sau thuế giảm 7% còn hơn 24 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm mạnh hơn còn 1.073 tỷ đồng do giá trị cho các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán cao hơn cùng kỳ.
 
9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 264 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 73 tỷ đồng.
 
Năm 2020, Sonadezi Long Thành xây dựng kế hoạch doanh thu hơn 409 tỷ, giảm 4% và lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với thực hiện năm 2019. Sau 9 tháng, công ty hoàn thành 65% chỉ tiêu doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận.
 
Tổng tài sản tính đến 30/9 là 1.656 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền là 442 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư cũng có giá trị lớn 401 tỷ đồng. Việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác tăng 42% so với đầu kỳ, đạt 271 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được đầu tư bao gồm Sonadezi Châu Đức, Sonadezi Bình Thuận, Sonadezi Long Bình...
 
Về nguồn vốn, doanh thu cho thuê đất 763 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản dài hạn. Phải trả dài hạn khác gấp 5,5 lần đầu kỳ lên 256 tỷ đồng do cổ tức, lợi nhuận phải trả phát sinh trong kỳ.