• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 961,26 +11,36/+1,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    961,26   +11,36/+1,20%  |   HNX-INDEX   141,70   +0,84/+0,60%  |   UPCOM-INDEX   63,91   +0,27/+0,42%  |   VN30   930,30   +12,00/+1,31%  |   HNX30   262,17   +1,84/+0,70%
25 Tháng Mười 2020 12:41:49 CH - Mở cửa
SJD: Sản lượng điện giảm, Thủy điện Cần Đơn báo lãi quý III giảm 38%
Nguồn tin: Người đồng hành | 18/10/2020 8:49:12 SA
  • Lợi nhuận sau thuế quý III là 44,5 tỷ đồng, giảm 38%. 
  • Thủy điện Cần Đơn đạt 55% doanh thu và 48% lợi nhuận. 
CTCP Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD) công bố doanh thu quý III đạt 113 tỷ đồng, giảm 34% so với quý III/2019. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 58,9%.
 
sjd-png-7523-1602909380.png
 
Nguồn: CBTT SJD
 
Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm đáng kể tuy nhiên chi phí chiếm giá trị lớn hơn khiến công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 5% còn 7,6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế còn lại là 44,5 tỷ đồng, giảm 38%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm tương ứng, còn 652 đồng/cp.
 
Thủy điện Cần Đơn cho biết công ty chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng từ sản xuất điện, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên. Trong quý III điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa ít, hạn hán kéo dài nên việc chạy máy bị gián đoạn, sản lượng điện kém hơn so với năm trước, kéo theo sự sụt giảm của doanh thu và lợi nhuận.
 
9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 243 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2019 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 34%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 441,8 tỷ đồng, giảm 7% so với mức thực hiện 2019 và lợi nhuận sau thuế 159,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. Sau quý III, Thủy điện Cần Đơn đạt 55% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận.
 
Tài sản tính đến 30/9 là 1.354 tỷ đồng với các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần ½, chủ yếu là từ Tổng công ty Sông Đà. Tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền chỉ còn 1/3 so với đầu kỳ.
 
Về nguồn vốn, nợ vay dài hạn là 234 tỷ đồng trong khi nợ vay ngắn hạn chỉ 9,4 tỷ đồng. Cổ tức phải trả gấp đôi đầu kỳ lên 148 tỷ đồng.
 

Cổ phiếu liên quan