• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.317,67 +7,62/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.317,67   +7,62/+0,58%  |   HNX-INDEX   316,53   +1,68/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   87,39   +0,46/+0,53%  |   VN30   1.453,11   +5,88/+0,41%  |   HNX30   511,30   +7,44/+1,48%
02 Tháng Tám 2021 12:22:40 CH - Mở cửa
VIS: Thép Việt Ý lãi quý thứ 2 liên tiếp, 9 tháng có lợi nhuận 10 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/10/2020 8:09:17 SA
Doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý III đạt 26,7 tỷ đồng, cải thiện so con số lỗ 75,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 
Nhu cầu trên thị trường tăng mạnh đã giúp Thép Việt Ý có lợi nhuận quý III.
 
Thép Việt Ý (HoSE: VIS) công bố BCTC quý III với doanh thu quý III tăng 6% đạt 1.151 tỷ đồng. Giá vốn giảm 2% lên lãi gộp đạt 48 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 41 tỷ đồng.
 
Doanh thu tài chính tăng 129% lên 12 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm từ 20 tỷ xuống 12 tỷ đồng, tương đương giảm 39%. Chi phí bán hàng và quản lý thay đổi không đáng kể.
 
Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 26,7 tỷ đồng, cải thiện so con số lỗ 75,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp có lãi sau chuỗi 8 quý liên tiếp thua lỗ.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Nhờ đó, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp có lãi 10,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 141 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch lỗ 66 tỷ đồng.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Thép Việt Ý cho biết quý III nhu cầu trên thị trường tăng mạnh, nhà máy phôi thép Hải Phòng đã tăng sản lượng sản xuất để vừa đảm bảo cung cấp phôi thép cho nhà máy cán Hưng Yên, vừa cung cấp phôi thép ra thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, tạo ra được một khoản lợi nhuận từ hoạt động bán phôi ra bên ngoài và làm giảm giá thành sản phẩm phôi thép cung cấp cho nhà máy cán Hưng Yên, góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất thép.
 
Giá thép trong quý biến động theo chiều hướng tăng dần, doanh nghiệp được hoàn nhập toàn bộ số tiền dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập từ các kỳ trước. Thêm vào đó, tỷ giá USD/VND luôn ổn định và có xu hướng giảm so với các quý trước giúp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp và đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ của các khoản công nợ có nguồn gốc ngoại tệ.
 
Tại thời điểm cuối kỳ, Thép Việt Ý có 2.776 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 188 tỷ so với thời điểm đầu năm; chủ yếu tăng trong tiền, tương đương tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cụ thể, doanh nghiệp có 363 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 26% so với đầu năm; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 480 tỷ đồng, tăng 88%. Trong khi khoản phải thu tăng từ 778 tỷ lên 804 tỷ đồng thì hàng tồn kho lại giảm từ 766 tỷ đồng xuống 699 tỷ đồng.
 
Doanh nghiệp thép tăng vay nợ ngắn hạn từ 1.493 tỷ lên 1.903,5 tỷ đồng, tức tăng thêm 410,5 tỷ đồng. Đơn vị còn lỗ lũy kế 534 tỷ đồng tính đến 30/9.