• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 6:33:21 SA - Mở cửa
BTD: Bê tông Ly tâm Thủ Đức chia cổ tức tiền mặt 40%
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/10/2020 3:26:19 CH
Bê tông Ly tâm Thủ Đức dự kiến chi gần 26 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 13/11.
 
Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Với hơn 6,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi là gần 26 tỷ đồng.
 
Ngày đăng ký cuối cùng vào 13/11 và thời gian thanh toán dự kiến là 23/11.
 
Năm ngoái, công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 29% đạt 318 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 27 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018. Theo đó, các cổ đông đã thống nhất mức phân phối cổ tức là 40% bằng tiền mặt.
 
Xây dựng kế hoạch cho năm 2020, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu công ty mẹ giảm gần 6% còn 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 19% xuống 22 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức dự kiến là 20%.
 
Công ty đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán từ 2/3/2017 với giá 21.300 đồng/cp. Sau 3 đợt chia cổ tức tiền mặt tổng cộng 35%, giá cổ phiếu hiện nay là 29.700 đồng/cp.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức