• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,17 -38,95/-3,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,17   -38,95/-3,43%  |   HNX-INDEX   220,79   -7,03/-3,09%  |   UPCOM-INDEX   74,46   -1,96/-2,56%  |   VN30   1.083,63   -41,46/-3,69%  |   HNX30   330,73   -17,55/-5,04%
28 Tháng Giêng 2021 6:05:43 SA - Mở cửa
VEA: VEAM báo lãi giảm 9% do hụt thu lợi nhuận liên kết, tăng nắm giữ tiền
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/10/2020 9:29:39 SA
Hoạt động kinh doanh chính báo lãi gộp nhưng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm 17%.
9 tháng công ty hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
VEAM vẫn có lượng tiền rất lớn với 17.672 tỷ đồng bao gồm tiền và tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn.
 
Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) trong quý III ghi nhận doanh thu thuần ở mức 909 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đơn vị này kinh doanh dưới giá vốn với mức lỗ gộp 5 tỷ đồng.
 
Doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ vốn, đạt 259 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kỳ này giảm lần lượt 10,4% và 19%.
 
Như thường lệ, kết quả kinh doanh của VEAM phụ thuộc chủ yếu vào khoản lợi nhuận tại công ty liên doanh liên kết, đáng kể nhất là liên doanh với Honda Việt Nam. Trong quý III, khoản này đạt 1.372,5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Do đó, VEAM báo lãi sau thuế 1.576 tỷ đồng, giảm 9% dù hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện.
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 25% xuống 3.853 tỷ đồng và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tại thời điểm 30/9, VEAM có 17.672 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tiền gửi, tăng 3.000 tỷ đồng so với 30/6. Doanh nghiệp tăng nắm giữ tương đương tiền thêm gần 4.500 tỷ đồng trong khi giảm tiền gửi. Đây vẫn là một trong những doanh nghiệp nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán, chiếm đến 56% tổng tài sản.
 
Các khoản phải thu tăng 38% lên mức 5.787 tỷ đồng, trong đó có 4.558 tỷ đồng là cổ tức và lợi nhuận được chia từ Công ty Honda Việt Nam.
 
Tài sản dài hạn giảm 37% xuống 6.453 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giảm 49% xuống còn 3.700 tỷ đồng, trong đó, phần đầu tư vào Honda Việt Nam giảm từ 5.372 tỷ đồng xuống 2.301 tỷ đồng.
 
Nợ ngắn hạn giảm đến 84% xuống 1.043 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm phần cổ tức, lợi nhuận phải trả từ 5.161 tỷ đồng xuống chỉ còn 906 triệu đồng.