• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.317,67 +7,62/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.317,67   +7,62/+0,58%  |   HNX-INDEX   316,53   +1,68/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   87,39   +0,46/+0,53%  |   VN30   1.453,11   +5,88/+0,41%  |   HNX30   511,30   +7,44/+1,48%
02 Tháng Tám 2021 12:30:01 CH - Mở cửa
FRT: Long Châu mở thêm một loạt cửa hàng, FPT Retail tiếp tục lỗ trong quý III
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/10/2020 9:35:38 SA
Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng dẫn đến chi phí đầu tư tăng là một trong những nguyên nhân khiến FPT Retail tiếp tục báo lỗ trong quý III. 
Dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng khiến đến tình hình kinh doanh và làm giảm sức mua của thị trường đối với các mặt hàng thiết bị điện tử và hàng có giá trị cao.
Sau 9 tháng, công ty lỗ ròng gần 10 tỷ đồng.
 
FPT Retail (HoSE: FRT) đạt 3.432 tỷ đồng doanh thu thuần quý III, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán kỳ này giảm 23,6% nên lợi nhuận gộp giảm 14% xuống 476 tỷ đồng. Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 46% xuống 13,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính cũng giảm 44% xuống 21,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 9,8% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,6%.
 
Kết quả, FPT Retail báo lỗ sau thuế gần 6,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 72 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 6,4 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Quý II, FPT Retail cũng báo lỗ ròng gần 18 tỷ đồng.
 
Công ty lý giải lỗ là do doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo riêng giảm bởi dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh đồng thời sức mua của thị trường giảm đáng kể đối với các mặt hàng thiết bị điện từ và hàng có giá trị cao.
 
Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục mở thêm 126 cửa hàng so với cùng kỳ lên 176 cửa hàng, đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng dẫn đến chi phí đầu tư tăng, thể hiện qua chi phí bán hàng tăng 34 tỷ so với năm ngoái.
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 10.729 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 96% xuống chỉ còn 9,2 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là gần 10 tỷ đồng, gấp 2,16 lần cùng kỳ.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tổng tài sản tại thời điểm 30/9 đạt 4.752 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 42% xuống còn gần 500 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản tương đương tiền từ 454 tỷ đồng xuống còn chỉ 10 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 40% từ 3.399 tỷ đồng xuống 2.034 tỷ đồng.
 
Nợ phải trả giảm 33% xuống 3.543 tỷ đồng, chủ yếu là ngắn hạn với 3.528 tỷ đồng. Cơ cấu nợ ngắn hạn của FPT Retail gồm vay và nợ thuê tài chính 2.381 tỷ đồng (chiếm 67,5%), giảm 36% so với số đầu năm, bên cạnh đó, phải trả người bán là 668 tỷ đồng, giảm 48%.