• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.318,71 +8,66/+0,66%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:25:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.318,71   +8,66/+0,66%  |   HNX-INDEX   316,64   +1,79/+0,57%  |   UPCOM-INDEX   87,42   +0,49/+0,56%  |   VN30   1.453,69   +6,46/+0,45%  |   HNX30   511,50   +7,65/+1,52%
02 Tháng Tám 2021 1:30:44 CH - Mở cửa
HAG: HAGL lỗ gộp trong quý III, đã hợp nhất Chăn nuôi Gia Lai
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/10/2020 9:43:19 SA
Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần tăng 26% lên 701 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ gộp hơn 56 tỷ đồng trong quý III.
Lỗ 9 tháng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 853 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai đã hợp nhất báo cáo tài chính với Chăn nuôi Gia Lai.
 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần tăng 26% lên 701 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng nhanh khiến công ty lỗ gộp hơn 56 tỷ đồng. Quý lỗ gộp gần nhất là quý IV/2019.
 
Doanh thu trái cây tăng 175 tỷ đồng trong quý vừa qua là nguyên nhân giúp doanh thu toàn công ty tăng lên. Trong khi đó doanh thu mủ cao su giảm 15 tỷ và doanh thu khác giảm 63 tỷ đồng. Công ty cho biết do giá bán các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã dẫn đến lỗ gộp trong quý III.
 
Doanh thu tài chính giảm đến 90% còn 139 tỷ đồng do không còn lãi thanh lý đầu tư, chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Lỗ khác giảm so với cùng kỳ còn 163 tỷ đồng do không còn chi phí chuyển đổi vườn cây cao su và trái cây như cùng kỳ.
 
Kết quả, HAGL báo lỗ sau thuế 568 tỷ đồng và lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 187 tỷ đồng so với mức 1.369 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.
 
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng đến 47% đạt 2.171 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí hoạt động lớn khiến công ty vẫn lỗ 702 tỷ đồng, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 80 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 853 tỷ đồng.
 
Năm nay, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần dự kiến ở mức 5.082 tỷ đồng và lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng. Như vậy công ty đã lỗ nhiều hơn con số dự kiến cho cả năm 2020. Năm 2019, công ty đã lỗ hợp nhất sau thuế gần 1.809 tỷ đồng.
 
Vào ngày 10/9, HAGL đã quyết định chuyển đổi số dư nợ phải thu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai với giá trị 5.866 tỷ đồng, thành 586,56 triệu cổ phần và chiếm hơn 88% vốn Chăn nuôi Gia Lai. Cũng tại ngày này, Chăn nuôi Gia Lai được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 8, chính thức trở thành công ty con của HAGL.
 
Thay đổi sở hữu này khiến bảng cân đối kế toán HAGL cũng có những thay đổi lớn khi tổng tài sản tăng hơn 1.800 tỷ so với quý II, lên hơn 42.000 tỷ đồng. Lợi thế thương mại tăng đột biến từ 909 tỷ quý II lên 6.560 tỷ đồng trong quý III, công ty không thuyết minh chi tiết.
 
Đáng chú ý là phải thu về cho vay dài hạn giảm mạnh gần 6.000 tỷ trong quý vừa qua xuống 1.630 tỷ đồng, phần lớn do giảm giá trị phải thu từ Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Lê Me. Phải thu về cho vay ngắn hạn lại tăng gần 1.700 tỷ lên 4.014 tỷ đồng, chủ yếu do giá trị phải thu CTCP Lê Me được chuyển từ dài hạn thành ngắn hạn.

 
Đơn vị: tỷ đồng.