• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,38 +4,51/+0,34%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,38   +4,51/+0,34%  |   HNX-INDEX   356,46   +3,22/+0,91%  |   UPCOM-INDEX   96,54   +0,29/+0,30%  |   VN30   1.455,22   +6,24/+0,43%  |   HNX30   581,71   +4,67/+0,81%
17 Tháng Chín 2021 9:57:40 SA - Mở cửa
Chính phủ thông qua dự thảo Nghị quyết về chính quyền đô thị TP HCM
Nguồn tin: Vietnam+ | 04/10/2020 6:26:11 SA
Chính phủ vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.
 
Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Theo dự thảo Nghị quyết, TP HCM là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng, là thành phố có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả nước; với đặc thù là đô thị lớn, có bề dày lịch sử, có yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng chính quyền đô thị.
 
Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua hai Nghị quyết thí điểm về chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Hà Nội. Đây là tiền đề có ý nghĩa và quan trọng để TP HCM đề xuất với Quốc hội cho phép thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại địa phương.
 
Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM khi được Quốc hội ban hành sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt, lớn nhất nước.