• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.023,30 -73,87/-6,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:12 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.023,30   -73,87/-6,73%  |   HNX-INDEX   206,80   -13,99/-6,34%  |   UPCOM-INDEX   69,03   -5,43/-7,29%  |   VN30   1.008,77   -74,86/-6,91%  |   HNX30   302,96   -27,77/-8,40%
28 Tháng Giêng 2021 2:45:33 CH - Mở cửa
Hưng Yên duyệt Quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu 30 ha
Nguồn tin: Người đồng hành | 23/11/2020 3:49:29 CH
Đồ án quy hoạch 1/500 cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu do CTCP cơ khí và xây dựng Hưng Việt lập. 
Dự án có quy mô 30 ha, bao gồm các ngành  ông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác...
 
UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu.
 
Đồ án do CTCP Cơ khí và xây dựng Hưng Việt lập, có quy mô khoảng 30 ha. Theo UBND tỉnh Hưng Yên, phía Đông Bắc, Tây Bắc dự án giáp đất canh tác, phía Đông Nam giáp đất canh tác và mương thủy lợi, phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện có và QL39.
 
Các ngành nghề cơ bản bao gồm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 
 
Theo quy hoạch, dự án sẽ dành 62% quy mô đất, tương ứng gần 18,7 ha để xây dựng nhà máy, 1 ha để xây khu điều hành, dịch vụ, 3,5 ha dùng để trồng cây xanh, xây mương thủy lợi... Phần còn lại là đất công trình HTKT đầu mối, đất giao thông.