• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,73 +0,20/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:07 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,73   +0,20/+0,01%  |   HNX-INDEX   386,81   +1,93/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   99,43   +0,06/+0,06%  |   VN30   1.508,98   -1,51/-0,10%  |   HNX30   606,94   -2,12/-0,35%
19 Tháng Mười 2021 2:04:07 CH - Mở cửa
BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 24.300 CP
Nguồn tin: HNX | 23/11/2020 4:57:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần HLS
- Mã chứng khoán: BXH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 443.900 CP (tỷ lệ 14,74%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thị Thanh Hữu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 24.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 419.600 CP (tỷ lệ 13,93%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường lượng cầu không đủ để giao dịch hết khối lượng đã đăng ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2020.