• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.023,94 -73,23/-6,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.023,94   -73,23/-6,67%  |   HNX-INDEX   203,05   -17,74/-8,03%  |   UPCOM-INDEX   69,12   -5,34/-7,17%  |   VN30   1.010,75   -72,88/-6,73%  |   HNX30   303,61   -27,12/-8,20%
28 Tháng Giêng 2021 4:14:50 CH - Mở cửa
VGL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 25/11/2020 6:32:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Kế hoạch tiền lương năm 2020 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2020. Mọi thông tin cập nhật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vingal.com
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/12/2020
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel. Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.