• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.023,94 -73,23/-6,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.023,94   -73,23/-6,67%  |   HNX-INDEX   203,05   -17,74/-8,03%  |   UPCOM-INDEX   69,12   -5,34/-7,17%  |   VN30   1.010,75   -72,88/-6,73%  |   HNX30   303,61   -27,12/-8,20%
28 Tháng Giêng 2021 5:02:40 CH - Mở cửa
HoSE muốn tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 cổ phiếu
Nguồn tin: Người đồng hành | 27/11/2020 8:43:14 SA
Đơn vị giao dịch được HoSE đề xuất tăng từ 10 chứng khoán lên 100 chứng khoán.
Thời gian triển khai dự kiến trong tháng 1/2021.
 
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) gửi các công ty chứng khoán để lấy ý kiến kế hoạch tăng đơn vị giao dịch lô chẵn (lô giao dịch) từ 10 chứng khoán hiện tại lên 100 chứng khoán. Theo dự kiến, công ty chứng khoán sẽ có  tuần từ 1/12 đến 15/12 để chỉnh sửa hệ thống giao dịch. HoSE sẽ mở hệ thống giao dịch cho các công ty chứng khoán kết nối và thử nghiệm từ 16/12 đến 22/12. Thời gian triển khai chính thức trong tháng 1/2021.
 
HoSE đề nghị các công ty chứng khoán gửi ý kiến và kế hoạch (nếu có) chậm nhất vào chiều 26/11.
 
Nếu kế hoạch này được thực hiện, lô giao dịch trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM sẽ được đồng bộ là 100 chứng khoán. Nhà đầu tư có thể giao dịch tối thiểu từ 100 chứng khoán và bội số của 100.
 
Trong năm 2016, HoSE đã điều chỉnh bước giá giao dịch. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, đơn vị yết giá sẽ giảm xuống 10 đồng đối với cổ phiếu có thị giá dưới 10.000 đồng; đơn vị yết giá 50 đồng với cổ phiếu có thị giá từ 10.000 đồng- 49.950 đồng và đơn vị yết giá 100 đồng với cổ phiếu có thị giá từ 50.000 đồng trở lên.
 
Thanh khoản trên 3 sàn trong 2 tuần gần đây luôn duy trì mức trên dưới 10.000 tỷ đồng mỗi phiên.