• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.023,94 -73,23/-6,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:50:12 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.023,94   -73,23/-6,67%  |   HNX-INDEX   203,05   -17,74/-8,03%  |   UPCOM-INDEX   69,06   -5,41/-7,26%  |   VN30   1.010,75   -72,88/-6,73%  |   HNX30   303,61   -27,12/-8,20%
28 Tháng Giêng 2021 2:53:32 CH - Mở cửa
Một cổ phiếu tăng 137% trong một tuần
Nguồn tin: Người đồng hành | 01/12/2020 8:07:35 SA
Cổ phiếu có 5 phiên tăng trần trong hơn một tuần.
Công ty lãi đột biến 5,2 tỷ đồng trong năm 2019 nhờ cải thiện biên lãi gộp và giảm chi phí tài chính.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7 tỷ đồng, tính đến cuối 2019. 
 
Kết phiên 30/11, cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCoM: RAT) tăng trần có giá 13.500 đồng/cp. Diễn biến trên là phiên trần thứ 5 của mã này với tổng mức tăng gần 137%. Thanh khoản cổ phiếu 200-300 đơn vị mỗi phiên. 
 
Vận tải và Thương mại Đường sắt có vốn điều lệ 52 tỷ đồng với 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm 20,9% vốn và ông Đỗ Khánh Dư giữ 8,67% vốn, tính đến cuối năm 2019.
 
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ, kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa… với 4 công ty con nắm 100% vốn và 2 doanh nghiệp liên kết lần lượt giữ 49% và 20% vốn.
 
Năm 2019, Vận tải và Thương mại Đường sắt đạt doanh thu thuần 352 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đột biến lên 5,2 tỷ đồng, so với mức 681 triệu đồng năm trước nhờ biên lãi gộp tăng và giảm chi phí tài chính. Con số này vượt 8% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận. 

 
HĐKD của Vận tải và Thương mại Đường sắt. Đơn vị: tỷ đồng, %.
 
Tổng tài sản đến cuối 2019 ở mức 204 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 56%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn hơn 74,5 tỷ đồng và tiền, tương đương tiền 23,5 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 43,3 tỷ đồng. 
 
Công ty nợ thuê tài chính 28 tỷ đồng, với 90% là vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển hơn 9 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 194 triệu đồng.