• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.166,05 -0,73/-0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.166,05   -0,73/-0,06%  |   HNX-INDEX   231,84   -8,27/-3,44%  |   UPCOM-INDEX   77,42   -0,18/-0,23%  |   VN30   1.154,29   -2,29/-0,20%  |   HNX30   361,80   -5,76/-1,57%
26 Tháng Giêng 2021 12:58:57 SA - Mở cửa
VCB: Vietcombank có thể tăng 19-23% vốn tự có sau phát hành riêng lẻ
Nguồn tin: Người đồng hành | 01/12/2020 9:27:52 SA
Theo VDSC, nếu chào bán riêng lẻ ở vùng giá 80.000 - 94.200 đồng/cp trong 3 tháng qua, đợt phát hành riêng lẻ 6,5% vốn có thể giúp Vietcombank tăng 19-23% tổng vốn tự so với cuối quý II.
CTCK kỳ vọng tăng vốn sẽ hỗ trợ cho hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp cho Vietcombank trong giai đoạn 2021-2022.
VDSC kỳ vọng ROE sẽ hạ xuống do áp lực từ giảm đòn bẩy và giới hạn khả năng mở rộng ROA trong ngắn hạn. 
 
Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) có báo cáo về Vietcombank (HoSE: VCB), đề cập ngân hàng được chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ trong giai đoạn 2020-2021 tối đa 6,5% vốn điều lệ để huy động vốn tăng trưởng trong tương lai và đáp ứng yêu cầu vốn (CAR Basel II). 6 tháng đầu năm, Vietcombank báo cáo hệ số CAR đạt 10,1%, cao hơn mức trung bình của các ngân hàng quốc doanh nhưng vẫn thấp hơn so với các ngân hàng tư nhân.
 
CAR của Vietcombank cao hơn so với cuối năm 2019 (mức 9,6%), một phần do giảm tài sản có rủi ro nhằm điều chỉnh rủi ro tín dụng. VDSC đánh giá tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại, mà trong đó dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng chủ yếu, góp phần cải thiện CAR. Nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng của ngân hàng chỉ tăng 4,9% so với đầu năm, so với mức 10% của cùng kỳ năm ngoái.
 
Nếu không phải do đại dịch, một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng dư nợ cho vay và tín dụng giảm tốc, Vietcombank ước tính sẽ chỉ có thể duy trì hệ số CAR trên mức tối thiểu cho đến cuối năm 2020 dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và tài sản theo kế hoạch. 

 
Theo VDSC, dù tăng vốn không quá cấp thiết do hệ số CAR hiện tại được kỳ vọng sẽ đủ đáp ứng tăng trưởng tín dụng trong 1,5 năm tới, phát hành riêng lẻ là cần thiết để ngân hàng có được bộ đệm vốn mạnh hơn. 
 
Với kế hoạch tăng vốn được đề xuất trong họp ĐHCĐ 2020,VDSC kỳ vọng điều này sẽ hỗ trợ cho hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp trong giai đoạn 2021-2022.
 
Dựa trên tình hình của các ngân hàng quốc doanh khác, về tổng tài sản, cho vay, huy động, VDSC cho rằng Vietcombank có nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng, cũng như tăng vốn hơn. Điều này đến từ hệ số CAR ở mức 9,6% vào cuối năm 2019, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản là 7%, tỷ lệ sở hữu do Nhà nước nắm giữ là 74,8% (còn dư địa để pha loãng nhưng vẫn giữ tỷ lệ sở hữu nhà nước trên 65%), tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 23,7% (giới hạn nước ngoài ở mức 30%).
 
Kế hoạch tăng vốn sắp tới gồm 2 cấu phần. Cấu phần thứ nhất là phát hành cổ phiếu theo hình thức trả cổ tức và cấu phần còn lại là phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. VDSC quan tâm nhiều hơn đến việc tăng vốn từ phát hành riêng lẻ, bởi chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ chỉ ảnh hưởng đến vốn điều lệ chứ không ảnh hưởng đến hệ số CAR.

 
Theo CTCK, cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện trước khi phát hành riêng lẻ có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu được chào bán ở một mức độ nhất định. Dựa trên nguyên lý kế toán của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn sẽ làm giảm lợi nhuận giữ lại và tăng vốn điều lệ tương ứng, VDSC dự kiến số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 284,5 triệu (tương đương 6,5% của vốn điều lệ mới sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu).
 
Với vùng giá 80.000 - 94.200 đồng trong 3 tháng qua, đợt phát hành riêng lẻ tương đương 6,5% vốn điều lệ và nếu được phân phối toàn bộ dự kiến sẽ mang lại cho Vietcombank thêm một lượng vốn quy mô tương đương 19-23% tổng vốn tự có (tính theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN) ở quý II.
 
Hiệu quả hoạt động chịu sức ép từ việc giảm đòn bẩy
 
Trong số tất cả ngân hàng có số liệu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của Vietcombank ở mức cao hơn một chút so với trung bình ngành (7,9% so với 7,6% tương ứng trong 3 quý qua). Chỉ tiêu này của ngân hàng thậm chí còn thấp hơn mức trung bình ngành tại cuối năm 2019.
 
Theo VDSC, ngân hàng nên duy trì tỷ trọng vốn chủ sở hữu cao hơn để đáp ứng các yêu cầu về vốn khác. CTCK cũng dự đoán rằng nếu đợt phát hành riêng lẻ diễn ra vào quý IV, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản vào cuối năm 2020 sẽ nằm trong khoảng 8,7-9,7%, giới hạn dưới tương ứng với 50% vốn được phát hành riêng lẻ theo kế hoạch ở mức 80.000 đồng và giới hạn trên tương ứng với 100% vốn phát hành thêm được phân phối ở mức 94.200 đồng.
 
Về chu kỳ giảm đòn bẩy, trong giai đoạn 2014-2017, tỷ suất ROA của Vietcombank dao động trong khoảng 0,8-0,9%. Nhờ hiệu suất sinh lời trên tài sản (ROA) tăng đáng kể từ 0,9% năm 2017 lên 1,5% năm 2019, ROE được cải thiện và tăng lên trên 20%.

 
Về đợt phát hành riêng lẻ sắp tới, VDSC kỳ vọng ROE sẽ hạ xuống do áp lực từ giảm đòn bẩy và giới hạn khả năng mở rộng ROA trong ngắn hạn. Dựa trên biên độ kỳ vọng của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, CTCK dự báo ROE sẽ dao động trong khoảng 16,5-18,5% nếu ROA không thay đổi đáng kể. 
 
Nếu ROE mới này được duy trì, bội số định giá thấp hơn hiện tại có thể được áp dụng. Tuy nhiên, tác động lên giá trị nội tại vẫn còn chưa rõ ràng, vì giá trị sổ sách và thu nhập cao hơn sẽ bù đắp cho sự sụt giảm của bội số định giá. CTCK kỳ vọng tác động ròng lên định giá là tích cực, vì đánh giá cao dư địa và khả năng tối ưu hóa lợi suất tài sản của Vietcombank trong dài hạn. 
 
Cụ thể hơn, nguồn vốn chủ sở hữu bổ sung từ phát hành riêng lẻ sẽ hỗ trợ thanh khoản của ngân hàng vốn đã tương đối lành mạnh. Do đó, điều này sẽ giải tỏa áp lực lên nhu cầu duy trì một lượng tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày theo Thông tư 22/201, Vietcombank có một lượng tiền gửi ngắn hạn đáng kể. Nhìn chung, thay đổi phân bổ tài sản, tái cơ cấu danh mục cho vay hoặc thậm chí thay đổi khẩu vị rủi ro có thể là những lựa chọn để nâng ROA lên cao hơn nhằm hỗ trợ ROE.
 

Cổ phiếu liên quan