• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:31:40 SA - Mở cửa
TCM: Cổ phiếu lập đỉnh, cổ đông TCM sắp nhận thêm cổ tức đợt 1/2020
Nguồn tin: Người đồng hành | 19/12/2020 8:14:54 SA
TCM dự chi 31 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020. Cổ phiếu TCM tăng giá 140% trong vòng 6 tháng qua và đang ở vùng đỉnh kể từ khi niêm yết.
 
Công ty Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) thông báo quyết định HĐQT duyệt ngày 8/1/2021 chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 5%, 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán ngày 4/2/2021.
 
Với 62 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 31 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.
 
Năm 2020, Dệt may TCM lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ, hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình kinh doanh. Năm trước, doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 7%.
 
Tính đến 30/9, doanh nghiệp có 454,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 69 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, 396 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 23 tỷ thặng dư vốn cổ phần, trong khi vốn góp chủ sở hữu là 621 tỷ đồng.
 
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 11 tháng, doanh thu TCM đạt 136,94 triệu USD (3.163 tỷ đồng), giảm 3,5% so với 11 tháng 2019 và thực hiện 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận lũy kế 11 tháng đạt 10,1 triệu USD (233,3 tỷ đồng), tăng 15% và vượt 26% kế hoạch năm.
 
Theo Mirae Asset (Việt Nam), TCM đã thành công lấy được đơn hàng của Adidas, ước tính đơn hàng này chiếm khoảng 40% công suất may của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2020.
 
Mặt khác, khi EVFTA chính thức có hiệu lực, vải trở thành động lực tăng trưởng chính của TCM trong năm 2020, doanh thu từ mảng này đóng góp 21% vào doanh thu 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Mảng vải có biên lợi nhuận tốt nhất trong các mảng hoạt động của TCM nên thúc đẩy biên lợi nhuận toàn công ty.
 
Cổ phiếu TCM đang ở vùng giá 48.700 đồng, gấp 2,4 lần trong vòng 6 tháng qua và ghi nhận mức đỉnh kể từ khi niêm yết.
 
Đồng thời, doanh nghiệp sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cổ đông cũng có thể thực hiện quyền đề cử ứng cử viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Thời gian lấy ý kiến và cổ đông đề cử từ 15/1 đến 1/2/2021.