• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 4:24:39 SA - Mở cửa
SBS: Một cổ phiếu tăng trần 10 phiên
Nguồn tin: Người đồng hành | 21/12/2020 8:46:17 CH
  • Thị giá cổ phiếu SBS tăng 185% sau 10 phiên tăng trần.
  • CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đang lỗ lũy kế 1.313 tỷ đồng. 
  • Các cổ phiếu của công ty chứng khoán tăng từ đầu tháng 12. 
Kết phiên 21/12, cổ phiếu SBS của Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (UPCoM: SBS) có giá 4.000 đồng/cp, có giá đóng cửa tăng trần 10 phiên liên tiếp với tổng mức tăng 185%. Thanh khoản cổ phiếu dao động 1-3 triệu đơn vị mỗi phiên, cá biệt phiên 11/12 hơn 4,8 triệu đơn vị được giao dịch. 
 
Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có vốn điều lệ 1.266 tỷ đồng, với 4 cổ đông lớn, trong đó Sacombank (HoSE: STB) nắm 11% vốn và 3 cá nhân khác giữ 46,7% vốn.
 
9 tháng năm 2020, CTCK này ghi nhận doanh thu hoạt động 57,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đang lỗ sau thuế gần 3,8 tỷ đồng. 
 
KQKD của CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 8 năm qua. Đơn vị: tỷ đồng.
 
KQKD của CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 8 năm qua. Đơn vị: tỷ đồng.
 
Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 60-70 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1-2 tỷ đồng. 
 
Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 273 tỷ đồng, giảm 37% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 91%, chủ yếu là các khoản cho vay hơn 126,7 tỷ đồng và các khoản phải thu khác 111,5 tỷ đồng. 
 
Công ty có vốn chủ sở hữu 202 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1.313 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần hơn 140,3 tỷ đồng.
 
Từ đầu tháng 12, nhóm cổ phiếu chứng khoán liên tục tăng giá như AGR tăng 51%, SSI tăng 49%, HCM tăng 27%...  

 
Bên cạnh SBS, cổ phiếu PND của Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UPCoM: PND) tiếp tục tăng trần 16 phiên. 
 
Doanh nghiệp có vốn điều lệ 66,67 tỷ đồng, cổ đông lớn nắm 87,78% vốn, tính đến cuối 2019. Theo bản cáo bạch lên sàn năm 2016, Tổng công ty Dầu Việt Nam nắm 56,75% vốn, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương giữ 8,25% vốn, Quản lý quỹ Thái Bình Dương giữ 9%, CTCP Thương mại Vận tải Trung Dũng giữ 7,5% vốn và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á nắm 6,24% vốn.