• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,17 -38,95/-3,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,17   -38,95/-3,43%  |   HNX-INDEX   220,79   -7,03/-3,09%  |   UPCOM-INDEX   74,46   -1,96/-2,56%  |   VN30   1.083,63   -41,46/-3,69%  |   HNX30   330,73   -17,55/-5,04%
28 Tháng Giêng 2021 4:52:18 SA - Mở cửa
Khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt kỷ lục trong tháng 11
Nguồn tin: Người đồng hành | 03/12/2020 11:32:46 SA
Mức OI phiên 10/11 đạt kỷ lục 52.767 hợp đồng.
Thanh khoản trên thị trường phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm 4,3% so với tháng 10.
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161.922 tài khoản, tăng 5,07% so với tháng trước.
 
Thanh khoản hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11 giảm so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 121.277 hợp đồng/phiên, giảm 4,3% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 188.059 hợp đồng vào ngày 16/11/2020. 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 20,83% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11 đạt 31.026 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 11 đạt 52.767 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/11, tăng 32,45% so với tháng trước và đạt kỷ lục.

 
Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 84,6% toàn thị trường. Tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,27%. Giao dịch của CTCK tăng nhẹ, chiếm 2,06%. 
 
Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm tỉ trọng 1,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. 
 
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161.922 tài khoản, tăng 5,07% so với tháng trước.
 
Trong tháng 11, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/11 là 0 hợp đồng.