• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:12:14 CH - Mở cửa
PND: Tăng gần 117% trong 6 phiên
Nguồn tin: Người đồng hành | 07/12/2020 9:28:04 CH
Năm 2019, công ty lãi 165 triệu đồng, thấp hơn nhiều mức 3 tỷ đồng của năm 2018. 
 
Kết phiên 7/12, cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UPCoM: PND) có giá tham chiếu 5.200 đồng/cp. Trước đó, mã này có 6 phiên “trần” liên tiếp với tổng mức tăng 116,7%. Thah khoản cổ phiếu chỉ 100 đơn vị mỗi phiên
 
Doanh nghiệp có vốn điều lệ 66,67 tỷ đồng, cổ đông lớn nắm 87,78% vốn, tính đến cuối 2019. Theo bản cáo bạch lên sàn năm 2016, Tổng công ty Dầu Việt Nam nắm 56,75% vốn, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương giữ 8,25% vốn, Quản lý quỹ Thái Bình Dương giữ 9%, CTCP Thương mại Vận tải Trung Dũng giữ 7,5% vốn và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á nắm 6,24% vốn. 
 
Xăng dầu Dầu khí Nam Định hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và một số tỉnh lân cận. 
 
Năm 2019, công ty đạt doanh thu thuần 1.568 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế cổ đông công mẹ đạt 165 triệu đồng, thấp hơn con số 3 tỷ đồng của năm 2018. 
 
 
KQKD của Xăng dầu Dầu khí Nam Định. Đơn vị: tỷ đồng.
 
Tổng tài sản đến cuối 2019 ở mức 270,5 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 64%, chủ yêu là hàng tồn kho hơn 118 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 42,8 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu tài sản cố định gần 58 tỷ đồng. 
 
Công ty nợ tài chính 79 tỷ đồng, với 97% là vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 2 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển gần 7,4 tỷ đồng. 
 

Cổ phiếu liên quan