• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.448,80 +2,03/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:45:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.448,80   +2,03/+0,14%  |   HNX-INDEX   450,06   +3,65/+0,82%  |   UPCOM-INDEX   110,92   +0,07/+0,06%  |   VN30   1.509,89   -2,73/-0,18%  |   HNX30   755,92   +13,19/+1,78%
08 Tháng Mười Hai 2021 1:47:45 CH - Mở cửa
DL1: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020
Nguồn tin: HNX | 15/05/2020 8:27:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
          - Nội dung họp: * Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.
* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
* Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.
*Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức