• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 8:57:17 CH - Mở cửa
TTF: Có lãi quý I nhờ nhận bồi thường của cổ đông
Nguồn tin: Người đồng hành | 05/05/2020 2:48:01 CH
Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý I đạt 255 tỷ đồng, tăng 29%. Song giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 68% đẩy lãi gộp giảm 61% xuống 24 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 30,3% xuống 9%.
 
Công ty cho biết ngoài làm nhà thầu cho Vingroup (HoSE: VIC) mang lại doanh thu lớn thì trong kỳ đã xuất khẩu hàng cho nhiều khách hàng nước ngoài như Fourhands LLC, Universal Market Place, Carbinetry 1 INC… Đồng thời, nhà máy tủ bếp được khánh thành cuối năm ngoái đã bước đầu hoạt động tích cực, doanh thu đạt 10,1 tỷ đồng.
 
Chi phí tài chính ở mức cao 29 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; chủ yếu chi phí lãi vay 28,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 23% và 39%, ghi nhận 26 tỷ và 27 tỷ đồng.
 
Theo đó, hoạt động kinh doanh chính lỗ thuần 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hoạt động khác lãi 57 tỷ đồng mà lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4 tỷ đồng, tăng 95% cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lý giải thoát lỗ quý I chủ yếu nhờ khoản bồi thường của cổ đông số tiền 54,3 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
 
Vào năm 2017, tập đoàn có khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán và phải thu về cho vay tổng cộng 290 tỷ đồng được bảo lãnh bởi 40,3 triệu cổ phiếu của một nhóm cổ đông, thời gian thu hồi và thanh toán theo cam kết của nhóm cổ đông là quý IV/2019. Tuy nhiên, 29/6/2018, tập đoàn và nhóm cổ đông đã thanh lý các thỏa thuận. Theo đó, nhóm cổ đông không còn nghĩa vụ hỗ trợ công ty thu hồi công nợ và công ty cũng trích lập dự phòng khoản phải thu khó có khả năng thu hồi với số tiền là 279 tỷ đồng.
 
Năm 2020, TTF đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.427 tỷ đồng, lãi trước thuế 69,6 tỷ đồng. Kết thúc quý I, tập đoàn thực hiện 10,5% chỉ tiêu doanh thu