• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 868,72 -2,49/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    868,72   -2,49/-0,29%  |   HNX-INDEX   115,65   -0,01/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   57,28   +0,03/+0,05%  |   VN30   806,17   -2,85/-0,35%  |   HNX30   218,14   -0,65/-0,30%
14 Tháng Bảy 2020 1:17:48 SA - Mở cửa
NSS: Thêm công ty nuôi lợn tại Đồng Nai lãi quý I đã vượt cả năm 2019
Nguồn tin: Người đồng hành | 08/05/2020 3:00:00 CH
CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico, UPCoM: NSS) thông qua kết quả kinh doanh quý I với tổng doanh thu gần 81 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 38,6 tỷ đồng, vượt 141% kế hoạch năm và cao hơn cả lợi nhuận năm 2019 chỉ 27,3 tỷ đồng.
 
 
Sang quý II, công ty chăn nuôi lợn tại Đồng Nai đặt mục tiêu sản lượng 855 tấn heo thịt. Tổng doanh thu là 65 tỷ và lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng. Kế hoạch cả năm 2020 là gần 169 tỷ tổng doanh thu, 16 tỷ lợi nhuận trước thuế và cổ tức từ 7% trở lên.
 
Công ty cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/5 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức trong tháng 6. Nội dung chính là phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020…
 
Hiện cơ cấu cổ đông Dolico khá cô đặc khi Dofico là cổ đông lớn nhất sở hữu 84,3% vốn và thành viên HĐQT Lê Thị Khánh Xương có 7,89% vốn. Dolico trong năm 2020 còn cho biết sẽ triển khai nhanh việc thoái vốn của Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) tại Dolico.
 
Cổ phiếu NSS bắt đầu giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 30/10/2018. Đến nay cổ phiếu có giá 13.300 đồng nhưng không có thanh khoản do không có lệnh bán.
 
Trước đó một số doanh nghiệp chăn nu&o