• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:19 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,05   -3,05/-2,72%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,35/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 2:56:27 CH - Mở cửa
LCM: The first AGM of 2020 is unsuccessful
Nguồn tin: HOSE | 01/06/2020 2:51:00 CH

The first Annual General Meeting of 2020 of Lao Cai Mineral Exploitation and Processing Joint Stock Company was organized on May 27, 2020. However, there were only 05 shareholders attending the meeting, equivalent to 4,938,557 shares, accounting for 20.05% of the voting shares. Therefore, the first Annual General Meeting 2020 was not successful.

Now, Lao Cai Mineral Exploitation and Processing Joint Stock Company would like to announce the holding of the second Annual General Meeting of 2020 as follows:

-          Meeting time: 8:30, June 24, 2020

-          Meeting venue: Laocaistar, 003 Hoang Lien, Coc Leu Ward, Lao Cai.