• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.417,84 -25,48/-1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:18 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.417,84   -25,48/-1,77%  |   HNX-INDEX   433,84   -15,42/-3,43%  |   UPCOM-INDEX   108,85   -3,26/-2,91%  |   VN30   1.483,50   -20,48/-1,36%  |   HNX30   713,11   -27,80/-3,75%
06 Tháng Mười Hai 2021 2:44:27 CH - Mở cửa
SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nguồn tin: HNX | 02/06/2020 3:02:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giày Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giày Sài Gòn, địa chỉ: Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2019;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
          - Nội dung họp: +Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất tại 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10 của UBND thành phố;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;