• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:15:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   406,30   +1,94/+0,48%  |   UPCOM-INDEX   103,40   +0,73/+0,71%  |   VN30   1.516,46   0,00/0,00%  |   HNX30   644,83   +4,78/+0,75%
28 Tháng Mười 2021 9:18:22 SA - Mở cửa
LWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Nguồn tin: HNX | 22/06/2020 4:23:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 530 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng tài chính – kế toán Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 20/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức