• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 868,72 -2,49/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    868,72   -2,49/-0,29%  |   HNX-INDEX   115,65   -0,01/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   57,28   +0,03/+0,05%  |   VN30   806,17   -2,85/-0,35%  |   HNX30   218,14   -0,65/-0,30%
13 Tháng Bảy 2020 11:39:19 CH - Mở cửa
Tín dụng tăng 2,45%, thấp nhất 5 năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/06/2020 3:16:04 CH
Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tăng trưởng tín dụng đến 19/6 chỉ đạt 2,45%, thấp nhất 5 năm (2016-2020). Cùng kỳ 2019, tín dụng tăng 6,22%.  
 
Tổng phương tiện thanh toán tăng 4,59% (cùng kỳ 2019 tăng 6,05%), huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,35%, trong khi cùng giai đoạn năm 2019 tăng 6,09%. 
 
Từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 2 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, trong đó giảm 0,6-0,75%/năm mức lãi suất trần tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1%/năm mức lãi suất trần cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. 
 
Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4-4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 4,9-6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5-7,4%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với cho vay ngắn hạn, 9-11%/năm đối với cho vay trung và dài hạn.
 
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gặp khó khăn do thu nhập của người dân trong giai đoạn phòng, chống dịch giảm gây ảnh hưởng đến việc đóng phí các hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và hạn chế tham gia các gói bảo hiểm mới.
 
Thị trường chứng khoán giảm mạnh với tổng mức huy động vốn 6 tháng đầu năm nay cho nền kinh tế giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thị trường đang có dấu hiệu tích cực từ sự phục hồi của kinh tế vĩ mô trong nước khi dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả.