• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 861,16 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:50:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    861,16   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   113,07   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   56,48   0,00/0,00%  |   VN30   803,46   0,00/0,00%  |   HNX30   216,43   0,00/0,00%
07 Tháng Bảy 2020 8:51:22 SA - Mở cửa
BVH: Họp ĐHCĐ - Doanh thu 6 tháng hợp nhất tăng 6%
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/06/2020 10:00:35 SA
Chiều 29/6, tại phiên họp cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH), Chủ tịch Đào Đình Thi cho biết 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 22.169 tỷ đồng, tăng 6%, doanh thu công ty mẹ đạt 744 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch năm. Con số lợi nhuận 6 tháng không được công bố. 
 
Theo báo cáo tài chính quý I, Bảo Việt lỗ gộp tại hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 163 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi hơn 74,4 tỷ đồng.  Hoạt động tài chính ghi nhận 2.087 tỷ đồng doanh thu tăng 17%, nhưng chi phí tăng 82% khiến lợi nhuận giảm 5% còn 1.279 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi. Trừ chi phí và thuế, Bảo Việt lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 126,4 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2019.
 
Năm 2020, HĐQT trình kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 44.960 tỷ đồng, tăng 0,2%. Lãi sau thuế hợp nhất kế hoạch đạt 1.180 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đặt chỉ tiêu 1.488 tỷ đồng và lãi sau thuế phấn đấu ở 1.000 tỷ đồng. 
 
Bảo Việt lên kế hoạch chia cổ tức 2020 tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. 
 
Cổ đông cũng xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hoàng, đồng thời bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Giữa tháng 2, ông Hoàng không còn là người đại diện vốn Nhà nước, đồng thời không còn là thành viên HĐQT của Bảo Việt. Theo báo cáo thường niên 2019, HĐQT của Bảo Việt có 7 thành viên, ông Đào Đình Thi là Chủ tịch và có 2 cá nhân nước ngoài là đại diện của Sumimoto Life. 
 
Năm trước, Bảo Việt đã chào bán thành công 41 triệu cổ phiếu cho Sumimoto Life, nâng sở hữu từ 17,48% lên 22% vốn. Số tiền huy động gần 4.012 tỷ đồng, công ty đã dùng 850 tỷ đồng trên 2.500 tỷ đồng kế hoạch tăng vốn cho công ty thành viên và chi 13,7 để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 
 
Tính tới thời gian bầu cử tại đại hội, Bảo Việt nhận được một đề cử của cổ đông lớn Bộ Tài chính là ông Nguyễn Đình An, sinh năm 1988, Thạc sĩ kinh tế - Tài chính. Ông An hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo Việt, Tổng giám đốc Quản lý quỹ Bảo Việt. 
 
Kết thúc đại hội, cổ đông thông qua tất cả tờ trình.