• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 866,75 +5,59/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:14:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    866,75   +5,59/+0,65%  |   HNX-INDEX   113,89   +0,82/+0,72%  |   UPCOM-INDEX   56,43   -0,04/-0,08%  |   VN30   808,36   +4,90/+0,61%  |   HNX30   218,14   +1,71/+0,79%
07 Tháng Bảy 2020 10:15:19 SA - Mở cửa
VIB: ĐHĐCĐ - Dự kiến lợi nhuận đạt 4.500 tỷ đồng, chiến lược dẫn đầu thẻ tín dụng, bảo hiểm năm 2020
Nguồn tin: BizLive | 30/06/2020 10:14:35 SA
Ngân hàng số 1 về bán lẻ, dịch vụ bảo hiểm năm 2019
 
Sáng ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại TP.HCM.
 
Tại đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB báo cáo cổ đông về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 2019 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.
 
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 4.082 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018 và hoàn thành 120% kế hoạch.
 
Tổng tài sản tăng 33% so với năm 2018, hoàn thành 101% kế hoạch. Huy động vốn tăng 47%, đạt 110% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu giảm 23% còn 1,68% so với mức 2,19% năm 2018.
 
Tuy nhiên, dư nợ tín dụng tăng 47% so với năm 2018 nhưng chỉ hoàn thành 97% so với kế hoạch. Dù vậy, theo ông Vỹ, đối với cho vay, VIB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ cao và chất lượng hàng đầu thị trường. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và siêu nhỏ cuối năm 2019 đạt 108.000 tỷ
đồng, tăng 46% so với năm 2018, chiếm 82% tổng dư nợ toàn ngân hàng.
 
VIB cũng là ngân hàng số 1 về cho vay mua ô tô kể từ năm 2017, số 1 về tăng trưởng cho vay bán lẻ hằng năm đạt 60% giai đoạn 2017-2019, thuộc top các ngân hàng TMCP.
 
Đối với hoạt động bảo hiểm, VIB tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về bancassurance và số 1 về năng suất bán hàng trên 1 chi nhánh. Bancassurance tăng trưởng 178% trong năm 2019, đưa đóng góp của VIB vào 76% doanh thu của Prudential qua kênh ngân hàng tại Việt Nam.
 
Đối với thẻ tín dụng, VIB dẫn đầu về xu hướng phát triển thẻ tín dụng và đóng góp tích cực vào thanh toán không dùng tiền mặt, là ngân hàng đầu tiên mang về thị trường Việt Nam giải pháp công nghệ thẻ hiện đại Smart Card cho phép phát hành thẻ ảo… giúp VIB trở thành ngân hàng có chỉ số tăng trưởng phát hành thẻ và chỉ số chi tiêu trên thẻ trong nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam.
 
Về các chỉ tiêu an toàn hoạt động, VIB đạt hệ số an toàn vốn tối thiểu năm 2019 ở mức 9,7% so với mức 8% theo quy định của NHNN; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 33,8% (quy định là 40%); tỷ lệ cho vay trên huy động vốn 76,8% (quy định 80%)…
 
Năm 2020: Chiếc lược dẫn đầu thẻ tín dụng và bảo hiểm
 
Năm nay là năm thứ 4 của quá trình chuyển đổi, VIB lên kế hoạch tiếp tục xây dựng các mảng kinh doanh cốt lõi với mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu sản phẩm chiến lược thẻ tín dụng và bảo hiểm; Phát triển ngân hàng giao dịch hàng đầu; Dịch vụ ngân hàng vượt trội; Ưu tiên công nghệ hàng đầu; Quản trị rủi ro và tuân thủ…
 
Theo đó, kế hoạch năm 2020, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 4.500 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng tăng 24%, đạt 164.408 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 19%, đạt 166.120 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Tổng tài sản tăng 20%, đạt 222.000 tỷ đồng.
 
 
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo VIB, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Chỉ thị số 02 yêu cầu các ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt, do đó, VIB sẽ cân nhắc việc trình ĐHĐCĐ về chia cổ tức bằng tiền mặt trong trường hợp NHNN có thông báo khác
 
Năm 2020, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức 9.244 tỷ đồng lên mức 11.093 tỷ đồng. Thời gian tăng vốn trước 31/12/2020 bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận sau thuế.
 
Tại đại hội lần nay, VIB cũng trình cổ đông về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Michael John Murphy và ông Timothy Ian Oldham.
 
VIB cũng dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) năm nay.