• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 905,62 +1,64/+0,18%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    905,62   +1,64/+0,18%  |   HNX-INDEX   132,39   +0,65/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   61,70   +0,18/+0,29%  |   VN30   858,06   +1,86/+0,22%  |   HNX30   247,96   +3,06/+1,25%
30 Tháng Chín 2020 2:21:21 CH - Mở cửa
CTG: Bán xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Nguồn tin: Người đồng hành | 13/07/2020 10:12:01 SA
VietinBank (HoSE: CTG) thông báo hoàn tất phát hành 2 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, chia đều cho 2 doanh nghiệp. Trái phiếu chào bán có mệnh giá 1 triệu đồng, kỳ hạn 15 năm hoặc 8 năm với chính sách lãi suất khác nhau. 
 
Với loại kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định 7,85%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm, trả định kỳ mỗi năm. Trái phiếu bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư. Ngày thực hiện quyền mua lại 10 năm từ ngày phát hành. 
 
Với loại kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) cộng với 1,1%/năm. Ngày thực hiện quyền mua lại 3 năm từ ngày phát hành. 
 
2 đợt phát hành trên nằm trong kế hoạch chào bán 11.000 tỷ đồng trái phiếu được VietinBank công bố trước đó. 
 
Đợt phát hành lớn nhất có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng chia thành 2 giai đoạn. Đầu tiên, ngân hàng sẽ chào bán 7.000 tỷ đồng gồm 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và nửa còn là trái phiếu 2030 kỳ hạn 10 năm, trong quý II-III. Sau đó, nhà băng này sẽ chào bán 3.000 tỷ đồng gồm 2 loại trái phiếu trên trong quý III đến quý IV, mỗi loại 1.500 tỷ đồng.
 
Số tiền thu về cũng được bổ sung nguồn vốn cho vay ở ngành sản xuất và phân phối điện, ở ngành công nghiệp và chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và còn lại vào ngành khác.
 
Tổng tài sản đến cuối tháng 3 ở mức 1,2 triệu tỷ đồng, giảm gần 2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng ở mức 910.544 tỷ đồng, giảm hơn 1,3%, trong khi huy động đạt 895.750 tỷ đồng, tăng 1%. Nợ xấu ở mức 16.915 tỷ đồng, tăng 55%, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,15% lên 1,83%.
 
Ngân hàng có hơn 57.000 tỷ đồng khoản phát hành giấy tờ có giá, tương đương đầu năm. 
 

Cổ phiếu liên quan